قیمت شماره مجازی روسیه ریپورت شده = نقد 500تومان  باشارژ=600تومان

قیمت سکه عضوبگیر = هرکا 9هزارتومان   هر 500تا= 4500تومان

قیمت سکه تله ممبر=هرکاهزار 9تومان     هر 500تا=4500تومان   

قیمت سکه ممبرزگرام= هرکا 3500هزارتومان

برای خرید درتلگرام به آییدی @gharhman پیام بدید

منبع : فروش ممبر و شماره مجازی برای کانالقیمت سکه و شماره مجازی روسیه
برچسب ها : قیمت ,500تا 4500تومان ,مجازی روسیه ,شماره مجازی ,شماره مجازی روسیه